< takaisin

Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry

Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry auktorisoi konsultteja ja suunnittelijoita hyväksymällä jäsenikseen jäljempänä mainitut pätevyys- ja kokemusvaatimukset täyttäviä konsultteja ja suunnittelijoita. SNIL edistää ja kehittää konsulttien arvostusta, auktorisointia ja vastuullisuuden ja riippumattomuuden periaatteita sekä toimii jäsenten tukena ja yhdyssiteenä.

Suomen Konsulttiyhdistys SNIL on perustettu vuonna 1951 Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liitto -nimisenä henkilöjärjestönä. Yhdistys on alusta pitäen valvonut jäsentensä pätevyyttä ja ylläpitänyt konsulttihenkilöiden auktorisointijärjestelmää. SNILin pätevyysvaatimukset vastaavat alan kansainvälisen järjestön FIDICin asettamia vaatimuksia.


SNIL-jäsenyyden edellytykset ja vaatimukset

Kaikilta SNIL-jäseniksi hyväksytyiltä varmistetaan, että he ovat kokeneita, asiantuntevia, luotettavia ja riippumattomia suunnittelijoita ja konsultteja omalla erityisalallaan.


SNIL-jäsenyys merkitsee ammattikunnan sisäistä auktorisointia toimia suunnittelijana ja konsulttina hyväksytyllä asiantuntemusalalla.