Rakennuttaminen - Valvonta - Konsultointi

Insinööritoimisto JK-Suunnittelu Oy on riippumaton rakennuttami-  seen ja työmaavalvontaan keskittynyt yritys. Lisäksi tarjoamme eri tyyppisiä rakennusalan konsultointipalveluja.

Rakennuttamisen ja työmaavalvonnan toimeksiannoissa toimimme tilaajan riippumattomana edunvalvojana. Hoidamme hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät ammattitaitoisesti tilaajan haluamassa laajuudessa. Palveluihimme kuuluvat lisäksi kustannussuunnittelu- ja arvonmääritykset. Työmaavalvonnan toimeksiannoissa huolehdimme myös turvallisuus-              koordinaattorin tehtävistä.

Aiemmin päätoimalana ollut rakennesuunnittelu on nykyisellään hyvin pienimuotoista. Suunnittelumme on kattanut teräs-, betoni- ja puurakenteiden suunnittelun. Merkittävimmät toimeksiannot ovat käsittäneet erilaisten toimisto-, tuotanto- ja teollisuusrakennusten rakennesuunnittelun. Monipuolinen ymmärrys erityyppisten rakenneratkaisujen toiminnasta antaa hyvän pohjan konsultoida rakenteiden kantavuusmäärityksiä ja rakennemuutoksia vaativissa hankkeissa. 

Rakennesuunnittelun toimalalla kohteet ovat olleet pääosin uudisra- kentamisprojekteja. Rakennuttamisen ja valvonnan toimeksiannot puolestaan ovat pääosin keskittyneet erilaisiin saneeraus- ja korjausrakentamisen hankkeisiin.
 

 

 

Teknologiantie 1, 90590 Oulu
Puh. 0400-700 682
jks@jk-suunnittelu.fi